آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 149
موضوع‌ها: 147
اعضا: 2,113
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.29
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.28
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4.09
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.07
تعداد موضوعات هر عضو: 0.07
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: سجاد خانی
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.24%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (با 93 ارسال , 93 موضوع)
برترین معرف‌ها: IomarTub (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اشکال در دریافت اطلاعات (1 پاسخ)
تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380 (1 پاسخ)
علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت برداشتی از خودپرداز بابت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
انتقال وجه از دو حساب به حساب دیگر در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
چاپ توضیحات چک بر روی چک در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
مشاهده چک های ثبت شده در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
اضافه کردن سرمایه، سرمایه گذار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (6,232 بازدید)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (4,043 بازدید)
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (3,300 بازدید)
تعریف اطلاعات طرف حساب (3,266 بازدید)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (2,562 بازدید)
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (2,437 بازدید)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (2,244 بازدید)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (2,183 بازدید)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (2,162 بازدید)
علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (2,045 بازدید)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (2,042 بازدید)
ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (1,925 بازدید)
صفر کردن سرمایه اولیه (1,870 بازدید)
ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (1,794 بازدید)
تفاوت بارکد و RFID (1,789 بازدید)