آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 148
موضوع‌ها: 147
اعضا: 2,887
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.22
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.22
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 4.38
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.05
تعداد موضوعات هر عضو: 0.05
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.01
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Eltontof
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0.14%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (با 93 ارسال , 93 موضوع)
برترین معرف‌ها: IomarTub (1 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
اشکال در دریافت اطلاعات (1 پاسخ)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (0 پاسخ)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تعریف اطلاعات طرف حساب (0 پاسخ)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (0 پاسخ)
مدیریت رویداد ها مثل لیست تاخیر یا غیبت افراد در نرم افزار مدیریت افراد (0 پاسخ)
ثبت تعطیلات در تقویم سال جدید نرم افزار مدیریت افراد (0 پاسخ)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
نرم افزار حسابداری وینا را چگونه نصب و راه اندازی کنم؟ (0 پاسخ)
ذکر مبلغ کرایه درفاکتور و تخفيف آن (0 پاسخ)
رمز عبور هنگام ورود به نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
فروش اقساطی با چک (0 پاسخ)
فيش هاي حقوقي پرسنل (0 پاسخ)
حسابداری بلد نیستم چگونه با نرم افزار حسابداری وینا کار کنم؟ (0 پاسخ)
تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (6,549 بازدید)
تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (4,375 بازدید)
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (3,753 بازدید)
تعریف اطلاعات طرف حساب (3,576 بازدید)
مشاهده مقدار سرمایه شرکا (3,383 بازدید)
صفر کردن سرمایه اولیه (2,894 بازدید)
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (2,885 بازدید)
مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (2,880 بازدید)
تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (2,620 بازدید)
نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (2,490 بازدید)
حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (2,453 بازدید)
علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (2,376 بازدید)
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (2,327 بازدید)
ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (2,288 بازدید)
تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380 (2,074 بازدید)