سامانه های نرم افزاری وینا
آموزش کاربرد کلید ارتباط در منو دستگاه حضور و غیاب وینا مدل v20,v26 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: دستگاه های حضور و غیاب وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: آموزش کاربرد کلید ارتباط در منو دستگاه حضور و غیاب وینا مدل v20,v26 (/showthread.php?tid=80)آموزش کاربرد کلید ارتباط در منو دستگاه حضور و غیاب وینا مدل v20,v26 - sara_hassani_91 - 01-05-2018

می توانید از این گزینه برای گذاشتن پسورد برای ارتباط از طریق شبکه استفاده نمایید. 
حداکثر کاراکتری که می توانید اختصاص دهید 6 رقم می باشد. 
با گذاشتن پسورد در این قسمت از این به بعد هرگاه خواستید از طریق شبکه از نرم افزار به دستگاه وصل شوید در قسمت رمز  دستگاه درون قسمتارتباط با دستگاه نرم افزار باید همین پسورد وارد شده را تایپ نمایید. نکته آنکه گذاشتن عدد 0 صفر به معنای عدم وجود پسورد می باشد.