سامانه های نرم افزاری وینا
تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380 - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: دستگاه های حضور و غیاب وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: دستگاه های تشخیص چهره (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380 (/showthread.php?tid=8)تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380 - sara_hassani_91 - 12-12-2017

 وارد منو دستگاه خود شوید و از منو تنظیمات گزینه عمومی را انتخاب نمایید ، تنظیمات مربوط نحوه گرفتن اثر انگشت و صدا در این زیر منو قرار دارد. اگر وارد این زیر منو شویم موارد مهم زیر را مشاهده می نماییم
 صدای کلید: اگر ON باشد با فشردن دکمه ها از روی ال سی دی صدای toneاز دکمه ها شنیده می شود و اگر OFF باشد دیگر صدایی نمی شنوید.  
صدا: صدای فرد گوینده دستگاه در هنگام هشدار ها را خاموش  OFF یا روشن ON می کند.
 حجم صدا: می توانید قدرت صدای دستگاه را از این قسمت تنظیم کنید. دستگاه دارای حالت های پایین و متوسط و بالا می باشد.