سامانه های نرم افزاری وینا
مشاهده مقدار سرمایه شرکا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: مشاهده مقدار سرمایه شرکا (/showthread.php?tid=614)مشاهده مقدار سرمایه شرکا - sara_hassani_91 - 03-02-2019

در صورتیکه در شرکت یا فروشگاه خود چندین شریک داشته باشیم و بخواهیم مشخص کنیم که هر شخص چه مقدار سرمایه گذاشته است از کدام قسمت استفاده کنیم ؟

جواب :
ابتدا در منوی افتتاحیه و سایر فرم ها میزان کل سرمایه اولیه را مشخص کنید. سپس با استفاده از گزینه تقسیم سرمایه در منوی حسابداری می توانید سرمایه خود را تقسیم کنید. لازم به ذکر است ابتدا زیر منوی حساب سرمایه نام شرکاء خود را وارد کنید. سپس با استفاده از فرم تقسیم سرمایه میزان سرمایه هر شخص را وارد کنید و در انتها حساب سرمایه اولیه را بدهکار کنید. با این روش مشخص می شود که هر شخص چه میزان سرمایه در شرکت یا فروشگاه دارد.