سامانه های نرم افزاری وینا
سود بر اساس یک فاکتور های خاص - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: سود بر اساس یک فاکتور های خاص (/showthread.php?tid=463)سود بر اساس یک فاکتور های خاص - sara_hassani_91 - 12-03-2018

براي ديدن سود بر اساس یک جنس یا یک طرف حساب خاص یا فاکتور های خاص به كدام قسمت مراجعه شود ؟

جواب : برای این کار به منو گزارشات و گزینه شاخص کالا و گزارشات ویژه سود و زیان رفته و گزارش مربوطه را بر اساس هر کدام از آیتم های مورد نیاز و در تاریخ ها مشخص مشاهده کنید.