سامانه های نرم افزاری وینا
مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (/showthread.php?tid=462)مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس - sara_hassani_91 - 12-03-2018

براي مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس به كدام قسمت مراجعه شود ؟

جواب : از منوي گزارشات گزينه ميزان فروش اجناس را انتخاب كنيد. در قسمت از تاريخ ـ تا تاريخ يازه زماني مورد نظر را وارد كنيد و كليد مشاهده را فشار دهيد براي مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس برروي كليد انتخاب گروه كليك كنيد و گروه مورد نظر را انتخاب كرده و كليد تأييد را فشار دهيد.