سامانه های نرم افزاری وینا
ثبت اسنادی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: ثبت اسنادی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت (/showthread.php?tid=434)ثبت اسنادی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت - sara_hassani_91 - 11-11-2018

جهت ثبت اسنادی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت می کنیم از کدام گزینه استفاده کنیم ؟

جواب : با استفاده از گزینه اسناد ضمانتی در منوی حسابداری می توانید کلیه اسناد و چکهایی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت کرده اید در سیستم ثبت نمائید و همچنین تاریخ برگشت آن را نیز وارد کنید.