سامانه های نرم افزاری وینا
هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد (/showthread.php?tid=355)هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد - sara_hassani_91 - 09-17-2018

در صورتيكه بخواهيم هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد چگونه عمل مي كنيم ؟

جواب : ابتدا در قسمت حساب معين(جديد) از منوي حسابداري زير گروه حساب موجوديهاي نقدي، صندوق هر كاربر را تعريف نمائيد. سپس براي اينكه هر كاربر با صندوق خود فروش انجام دهد. ابتدا با كاربر مورد نظر وارد سيستم شويد. صندوق آن كاربر را فعال كرده و سپس از برنامه خارج شويد. براي اينكه كاربران قابليت تغيير صندوق را نداشته باشند با كاربر ارشد وارد سيستم شويد و در قسمت تعيين سطح دسترسي تيك تعيين صندوق فعال را برداريد تا براي كاربران اين قسمت غير فعال شود.