سامانه های نرم افزاری وینا
با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (/showthread.php?tid=354)با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است - sara_hassani_91 - 09-17-2018

با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است ؟
جواب : در صورتيكه منوي گزارشات و پشتيباني فعال باشد شما در قسمت پشتيباني گزينه مشاهده نسخه پشتيبان را فعال كرده ايد. زماني كه اين گزينه تيك خورده است با ورود به برنامه به شما اعلام مي شود كه برنامه در حال استفاده از اطلاعات پشتيبان است. پس از ورود به برنامه در منوي پشتيباني تيك گزينه مشاهده نسخه پشتيبان را برداشته و مجدد وارد برنامه شويد. كليه منوهاي برنامه فعال است و شما مي توانيد از برنامه استفاده كنيد.