سامانه های نرم افزاری وینا
تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه حضور و غیاب و مدیریت تردد (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا (/showthread.php?tid=35)تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا - S.JAMSHIDI - 12-23-2017

تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا به چه صورت انجام می گیرد؟

?برای تمدید اعتبار در این نرم افزار ،گزینه  "تمدید اعتبار " را انتخاب نمایید.
در فرم تمدید اعتبار، براساس کد و یا نام فرد اطلاعات اعتباری آن در جدول زیر آن به نمایش در می آید.
موارد زیر را برای تمدید اعتبار تکمیل نمایید:

?تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت وجه تمدید اعتبار را وارد نمایید.
?مبلغ: مبلغ تمدید اعتبار بدون در نظر گرفتن تخفیف وارد نمایید.
?تخفیف: می توانید مبلغی را بعنوان تخفیف برای فرد در نظر بگیرید.
?قابل پرداخت: در این قسمت مبلغ قابل پرداخت محاسبه و نمایش داده می شود.
?نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت (نقد/ پوز بانکی) را انتخاب نمایید.
?شرح: در صورت تمایل شرحی برای این تمدید اضافه نمایید.
?تمدید اعتبار تا: در این فیلد تاریخ اعتبار تمدید فرد را وارد نمایید.
?گروه:  گروه ورزشی مورد نظر  که فرد در آن ثبت نام کرده را در این قسمت انتخاب نمایید
?مجوز تردد تا (بار): در این قسمت میتوانید محدودیتی براساس تعداد ترددهای فرد در نظر بگیرید
?مجوز تردد تا (ساعت): در این قسمت نیز می توانید براساس ساعت، تمدید اعتبار را ثبت نمایید

و در آخر با زدن دکمه "ثبت" اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.