سامانه های نرم افزاری وینا
ایا امکان انتقال اطلاعات از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا به نسخه های اصلی وجود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سوالات متداول (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: ایا امکان انتقال اطلاعات از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا به نسخه های اصلی وجود (/showthread.php?tid=250)ایا امکان انتقال اطلاعات از نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا به نسخه های اصلی وجود - S.JAMSHIDI - 08-07-2018

  • تمامی اطلاعات ثبت شده در هر نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا قابل انتقال به نسخه اصلی می باشد که این انتقال اطلاعات توسط کارشناسان شرکت انجام میگیرد.