سامانه های نرم افزاری وینا
تعریف اطلاعات طرف حساب - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: تعریف اطلاعات طرف حساب (/showthread.php?tid=119)تعریف اطلاعات طرف حساب - S.JAMSHIDI - 02-07-2018

چگونه مي توان اطلاعات يكي از طرف حسابها را تغيير داد ؟

به عنوان مثال آدرس و شماره تماس يكي از طرف حسابها تغيير كرده و شما مي خواهيد اين تغييرات را در سيستم ثبت كنيد. از منوي اطلاعات گزينه تغيير اطلاعات طرف حسابها را انتخاب كنيد. طرف حساب مورد نظر را پيدا كرده تا مشخصات آن در كادر پائين قرار گيرد. اطلاعات مورد نظر را تغيير داده و كليد ثبت دائم را فشار دهيد. توجه داشته باشيد در صورت اعمال تغييرات و ثبت آن اين اطلاعات در كليه اسنادي كه تاكنون براي اين طرف حساب صادر شده است تغيير مي كند. پس در صورتيكه مي خواهيد اسناد قبل به همان شكل باقي بماند از گزينه تغييرات استفاده نكنيد.