سامانه های نرم افزاری وینا
ثبت تعطیلات در تقویم سال جدید نرم افزار مدیریت افراد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه حضور و غیاب و مدیریت تردد (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+--- موضوع: ثبت تعطیلات در تقویم سال جدید نرم افزار مدیریت افراد (/showthread.php?tid=116)ثبت تعطیلات در تقویم سال جدید نرم افزار مدیریت افراد - sara_hassani_91 - 02-04-2018

ابتدا وارد منوی تنظیمات اولیه نرم افزار شوید و گزینه تهیه تقویم نرم افزار را انتخاب نمایید.

با استفاده از این فرم می توانید تقویم کاری خود را در سیستم ثبت نمائید.
در قسمت از تاریخ / تا تاریخ ، بازه زمانی مورد نظر را وارد کرده و کلید ثبت را برای فشار دهید. برای حذف کردن یک تقویم کاری تاریخ آن را واردکرده و کلید حذف را فشار دهید. با حذف یک تقویم کاری کلیه اسناد وابسته به این تاریخ نیز حذف می شود.
توجه : اگر تقویم سال مورد نظر را ایجاد نکنید سیستم قادر به تهیه گزارش نمی باشد

سپس از منو تنظیمات گزینه ثبت تعطیلات را انتخاب کنید.
با استفاده از این فرم می توانید تقویم کاری خود را در سیستم ثبت نمائید.
در قسمت از تاریخ / تا تاریخ ، بازه زمانی مورد نظر را وارد کرده و کلید ثبت را برای فشار دهید. برای حذف کردن یک تقویم کاری تاریخ آن را واردکرده و کلید حذف را فشار دهید. با حذف یک تقویم کاری کلیه اسناد وابسته به این تاریخ نیز حذف می شود.
توجه : اگر تقویم سال مورد نظر را ایجاد نکنید سیستم قادر به تهیه گزارش نمی باشد


عکس مربوط به منو ها و فرم ها پیوست گردید.