سامانه های نرم افزاری وینا
ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (/showthread.php?tid=111)ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا - S.JAMSHIDI - 01-13-2018

دارائیهای ثابت خود را چگونه در سیستم ثبت نمائیم ؟
برای ثبت دارائیهای ثابت از گزینه ای که برای این منظور در منوی حسابداری وجود دارد استفاده کنید. کلیه دارائیهای ثابت خود را در سیستم ثبت کرده و برای هرگونه تغییرات ، افزایش مبلغ دارائی و ... از گزینه مورد نظر استفاده کنید