سامانه های نرم افزاری وینا
حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا (/showthread.php?tid=109)حساب تنخواه در نرم افزار حسابداری وینا - S.JAMSHIDI - 01-13-2018

مي خواهيم حسابي با عنوان تنخواه در نظر بگيريم و هزينه هاي خود را از آن پرداخت كنيم ؟
از منوي حسابداري گزينه شماره حساب جديد (معين) را انتخاب كنيد. حساب كل را موجوديهاي نقد و بانك انتخاب كنيد. در قسمت عنوان كلمه تنخواه را تايپ كنيد و براي ثبت حساب معين جديد كليد تأييد را فشار دهيد. اكنون مي توانيد با استفاده از منوي امور نقدی و استفاده از گزینه انتقال از صندوق به صندوق روزانه مبلغی را به تنخواه پرداخت کنید و سپس با استفاده از گزينه پرداخت وجه مبالغي كه بابت هزينه پرداخت مي شود را از تنخواه برداشت كنيد. براي اين امر مبلغ را در قسمت مربوطه وارد كنيد. شرح لازم را نيز وارد كنيد حساب كل و معين دريافت كننده را هزينه هاي جاري و هزينه مورد نظر قرار دهيد و در قسمت برداشت از حساب تنخواه را انتخاب كنيد.
همچنین می توانید برای سهولت کار از منوی حسابداری زیر گروه معرفی حسابهای جدید گزینه صندوق جدید را انتخاب کنید که در این صورت تنها کافی است عنوان حساب (تنخواه) را وارد کنید.