سامانه های نرم افزاری وینا
علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا (/showthread.php?tid=106)علت عدم کسر مبلغ حواله از بانک در نرم افزار حسابداری وینا - S.JAMSHIDI - 01-13-2018

حواله اي ارسال كرده ايم و مبلغ آن را از بانك پرداخت كرده ايم. ولي اين مبلغ از بانك كسر نشده است ؟
با ارسال حواله در صورتيكه مبلغ حواله را از بانك پرداخت كرده ايد بايد شماره چك و تاريخ را نيز وارد كنيد. پس از ثبت كليه مراحل ارسال حواله و ثبت آن بايد از منوي حسابداري گزينه وصول چك را انتخاب كنيد. گزينه چكهاي پرداختي ، كليه چكها و بازه زماني را مشخص كنيد. چك مورد نظر را پيدا كرده و آن را وصول كنيد. با وصول چك به اندازه مبلغ چك يا حواله از بانك شما كسر مي شود.