سامانه های نرم افزاری وینا
نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا (/showthread.php?tid=105)نحوه ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری وینا - S.JAMSHIDI - 01-13-2018

- هزينه هاي مختلف را چگونه در سيستم ثبت كنيم ؟

جواب : برای ثبت هزینه ها در سیستم هم می توانید از منوی پرداخت وجه استفاده کنید و هم می توانید از گزینه هایی که برای این منظور در منوی چک و بانک و امور نقدی در نظر گرفته شده است استفاده کنید. که با استفاده از این منوها هم می توانید مبلغ هزینه را به صورت چک یا از طریق خودپرداز از بانک پرداخت کنید یا هزینه پرداختی را از مبلغ صندوق فعال کسر کنید. به صورت پيش فرض هزينه هايي در نظر گرفته شده است در صورتيكه هزينه مورد نظر در اين ليست وجود ندارد. ابتدا از منوي حسابداري حساب جديد(معين) هزينه مورد نظر را تعريف كنيد. سپس در صورتیکه می خواهید از فرم پرداخت وجه استفاده کنید ، در قسمت مبلغ، مبلغي كه بايد پرداخت شود را وارد كنيد. در قسمت شرح توضيحات لازم را وارد كنيد. در قسمت پرداخت شده در صورتيكه مبلغي را تخفيف گرفته ايد از مبلغ كسر كرده و در اين قسمت وارد كنيد. در قسمت حساب دريافت كننده حساب كل را هزينه هاي جاري و حساب معين را هزينه مورد نظر انتخاب كنيد. در قسمت برداشت از مشخص كنيد مبلغي كه براي اين هزينه پرداخت شده از كجا برداشت شده است. در صورتيكه مبلغ را از بانك برداشته ايد بايد شماره چك و تاريخ را نيز وارد كنيد.