سامانه های نرم افزاری وینا
ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir)
+-- انجمن: سامانه های نرم افزاری وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سامانه های حسابداری و مالی وینا (http://forum.vina.ir/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا (/showthread.php?tid=104)ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا - S.JAMSHIDI - 01-13-2018

اگر صندوق سيستم كمتر از صندوق فروشگاه باشد اين كسر صندوق را چگونه در سيستم ثبت كنيم ؟
براي اين امر ابتدا از طريق منوي حسابداري گزينه حساب جديد (معين) را انتخاب كنيد و زير گروه حساب سود فروش و تخفيف حسابي با عنوان كسر و اضافه صندوق تعريف كنيد و كليد تأييد را فشار دهيد. براي ثبت كسر صندوق ابتدا از منوي حسابداري گزينه انتقال وجه را انتخاب كنيد. مبلغ را در قسمت مورد نظر وارد كنيد و شرح دهيد كه اين مبلغ بابت چه چيزي ثبت مي شود. در قسمت دريافت كننده حساب كل را موجوديهاي نقدي و حساب معين را صندوق قرار دهيد. در قسمت حساب پرداخت كننده حساب كل را سود فروش و تخفيف و حساب معين را كسر و اضافه صندوق در نظر بگيريد.