سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: قرض از سایر فاکتورها در نرم افزار حسابداری وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در صورتیکه تعدادی از ردیفهای فاکتور با فاکتور دیگری مشابه است چگونه می توان از اطلاعات آن فاکتور استفاده کرد که دیگر نیازی به وارد کردن مجدد آن قسمتها در فاکتور جدید نباشد ؟

با باز کردن فاکتور خرید یا فروش گزینه ای در سمت راست فاکتور با عنوان قرض از سایر فاکتورها وجود دارد. با استفاده از این گزینه می توانید ردیفهای مورد نیاز خود را از فاکتور خرید یا فروش دیگر به این فاکتور انتقال دهید. لازم به ذکر است که کل فاکتوری که تعیین می کنید به این فاکتور انتقال داده می شود. ردیفهایی که لازم ندارید را با استفاده از دابل کلیک حذف کنید. توجه کنید که برای استفاده از این قابلیت حتما باید فاکتور جاری خالی باشد.