سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: پرداخت فاکتور اقساطی - ثبت پیش پرداخت با چک در نرم افزار حسابداری وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فروشي به صورت اقساطي انجام داده ايم ولي طرف حساب مبلغ پيش قسط را به صورت چك (به تاريخ روز) به ما داده است. چگونه اين چك را در سيستم ثبت كنيم ؟

كليه رديفهاي فاكتور فروش را ثبت كنيد در انتها مبلغ پيش قسط را به عنوان مانده در نظر بگيريد. پس از ثبت فاكتور فروش و دفترچه اقساط از منوي فروش خارج شويد. از منوي حسابداري گزينه دريافت چك را انتخاب كنيد. مشخصات چك دريافتي از طرف حساب را وارد كنيد و در قسمت شرح ذكر كنيد بابت پيش قسط فاكتور فروش شماره ----- اين چك را دريافت كرده ايد. در انتها كليد تأييد را جهت ثبت اطلاعات فشار دهيد. با ثبت اين چك به اندازه مبلغ چك از بدهكاري طرف حساب كسر مي شود.