سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: آموزش کاربرد کلید ارتباط در منو دستگاه حضور و غیاب وینا مدل v20,v26
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

sara_hassani_91

می توانید از این گزینه برای گذاشتن پسورد برای ارتباط از طریق شبکه استفاده نمایید. 
حداکثر کاراکتری که می توانید اختصاص دهید 6 رقم می باشد. 
با گذاشتن پسورد در این قسمت از این به بعد هرگاه خواستید از طریق شبکه از نرم افزار به دستگاه وصل شوید در قسمت رمز  دستگاه درون قسمتارتباط با دستگاه نرم افزار باید همین پسورد وارد شده را تایپ نمایید. نکته آنکه گذاشتن عدد 0 صفر به معنای عدم وجود پسورد می باشد.