سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: تنظیم حجم صدا ، صدای کلید و فرد گوینده دستگاه VF380
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

sara_hassani_91

 وارد منو دستگاه خود شوید و از منو تنظیمات گزینه عمومی را انتخاب نمایید ، تنظیمات مربوط نحوه گرفتن اثر انگشت و صدا در این زیر منو قرار دارد. اگر وارد این زیر منو شویم موارد مهم زیر را مشاهده می نماییم
 صدای کلید: اگر ON باشد با فشردن دکمه ها از روی ال سی دی صدای toneاز دکمه ها شنیده می شود و اگر OFF باشد دیگر صدایی نمی شنوید.  
صدا: صدای فرد گوینده دستگاه در هنگام هشدار ها را خاموش  OFF یا روشن ON می کند.
 حجم صدا: می توانید قدرت صدای دستگاه را از این قسمت تنظیم کنید. دستگاه دارای حالت های پایین و متوسط و بالا می باشد.