سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: مانیتورینگ پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
یکی از ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب وینا، مانیتورینگ پرسنل می باشد.
مانیتورینگ در مراکز دولتی و مجموعه هایی که ارباب رجوع زیادی دارند می تواند بسیار کارآمد باشد .

برای مشاهده مانیتورینگ در نرم افزار حضور و غیاب، روی "لیست حضور" کلیک نمایید.در پنجره باز شده میتوانید ببینید که لیستی از افراد بهمراه تصویر فرد، نام خانوادگی و همچنین حضور و یا ماموریت و مرخصی فرد نشان داده می شود.