سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: سود بر اساس یک فاکتور های خاص
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
براي ديدن سود بر اساس یک جنس یا یک طرف حساب خاص یا فاکتور های خاص به كدام قسمت مراجعه شود ؟

جواب : برای این کار به منو گزارشات و گزینه شاخص کالا و گزارشات ویژه سود و زیان رفته و گزارش مربوطه را بر اساس هر کدام از آیتم های مورد نیاز و در تاریخ ها مشخص مشاهده کنید.