سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تمدید اعتبار در نرم افزار مدیریت تردد افراد وینا به چه صورت انجام می گیرد؟

?برای تمدید اعتبار در این نرم افزار ،گزینه  "تمدید اعتبار " را انتخاب نمایید.
در فرم تمدید اعتبار، براساس کد و یا نام فرد اطلاعات اعتباری آن در جدول زیر آن به نمایش در می آید.
موارد زیر را برای تمدید اعتبار تکمیل نمایید:

?تاریخ پرداخت: تاریخ پرداخت وجه تمدید اعتبار را وارد نمایید.
?مبلغ: مبلغ تمدید اعتبار بدون در نظر گرفتن تخفیف وارد نمایید.
?تخفیف: می توانید مبلغی را بعنوان تخفیف برای فرد در نظر بگیرید.
?قابل پرداخت: در این قسمت مبلغ قابل پرداخت محاسبه و نمایش داده می شود.
?نوع پرداخت: در این قسمت نوع پرداخت (نقد/ پوز بانکی) را انتخاب نمایید.
?شرح: در صورت تمایل شرحی برای این تمدید اضافه نمایید.
?تمدید اعتبار تا: در این فیلد تاریخ اعتبار تمدید فرد را وارد نمایید.
?گروه:  گروه ورزشی مورد نظر  که فرد در آن ثبت نام کرده را در این قسمت انتخاب نمایید
?مجوز تردد تا (بار): در این قسمت میتوانید محدودیتی براساس تعداد ترددهای فرد در نظر بگیرید
?مجوز تردد تا (ساعت): در این قسمت نیز می توانید براساس ساعت، تمدید اعتبار را ثبت نمایید

و در آخر با زدن دکمه "ثبت" اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.