سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: ثبت ورود و خروج های روزانه در نرم افزار حضور و غیاب وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
⁉️ ثبت ورود و خروج های روزانه به چه صورت در نرم افزار حضور و غیاب وینا ثبت می شود؟

? ثبت ترددهای روزانه (بصورت دستی):
1️⃣ از منوی "ورود اطلاعات" گزینه " مدیریت ورود و خروج روزانه" را انتخاب نمایید.

2️⃣ در فرم به نمایش درآمده تاریخ مورد نظر و کد/نام پرسنل را وارد کرده تا تردد های روز مشخص شده آن پرسنل نمایش داده شود 

3️⃣ در قسمت "ثبت ورود و خروج جدید" نوع ورود/ خروج و ساعت را انتخاب و ثبت نمایید 

✳️ همین مراحل را برای ثبت مرخصی و ماموریت های ساعتی نیز می توان استفاده کرد