سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: تعریف اطلاعات طرف حساب
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه مي توان اطلاعات يكي از طرف حسابها را تغيير داد ؟

به عنوان مثال آدرس و شماره تماس يكي از طرف حسابها تغيير كرده و شما مي خواهيد اين تغييرات را در سيستم ثبت كنيد. از منوي اطلاعات گزينه تغيير اطلاعات طرف حسابها را انتخاب كنيد. طرف حساب مورد نظر را پيدا كرده تا مشخصات آن در كادر پائين قرار گيرد. اطلاعات مورد نظر را تغيير داده و كليد ثبت دائم را فشار دهيد. توجه داشته باشيد در صورت اعمال تغييرات و ثبت آن اين اطلاعات در كليه اسنادي كه تاكنون براي اين طرف حساب صادر شده است تغيير مي كند. پس در صورتيكه مي خواهيد اسناد قبل به همان شكل باقي بماند از گزينه تغييرات استفاده نكنيد.