سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: ثبت کسر صندوق در نرم افزار حسابداری وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اگر صندوق سيستم كمتر از صندوق فروشگاه باشد اين كسر صندوق را چگونه در سيستم ثبت كنيم ؟
براي اين امر ابتدا از طريق منوي حسابداري گزينه حساب جديد (معين) را انتخاب كنيد و زير گروه حساب سود فروش و تخفيف حسابي با عنوان كسر و اضافه صندوق تعريف كنيد و كليد تأييد را فشار دهيد. براي ثبت كسر صندوق ابتدا از منوي حسابداري گزينه انتقال وجه را انتخاب كنيد. مبلغ را در قسمت مورد نظر وارد كنيد و شرح دهيد كه اين مبلغ بابت چه چيزي ثبت مي شود. در قسمت دريافت كننده حساب كل را موجوديهاي نقدي و حساب معين را صندوق قرار دهيد. در قسمت حساب پرداخت كننده حساب كل را سود فروش و تخفيف و حساب معين را كسر و اضافه صندوق در نظر بگيريد.