سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: انتقال وجه از دو حساب به حساب دیگر در نرم افزار حسابداری وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
يكي از طرف حسابها مبلغي از ما بستانكار بوده است. حال مي خواهيم از حساب دو مشتري كه به ما بدهكار بوده اند اين مبلغ را پرداخت كنيم. اين انتقال وجه را چگونه در سيستم ثبت كنيم ؟
از منوي حسابداري گزينه انتقال وجه را انتخاب كنيد. مبلغ بدهكاري يكي از طرف حسابها را وارد كرده و در قسمت شرح ذكركنيد كه اين مبلغ بابت چه چيزي جا به جا مي شود. سپس در قسمت دريافت كننده حساب كل را گروه طرف حساب بستانكار انتخاب كرده و در قسمت حساب معين اسم طرف حساب را انتخاب كنيد. در قسمت پرداخت كننده حساب كل را گروه طرف حساب بدهكار انتخاب كنيد و حساب معين را طرف حساب بدهكار انتخاب كنيد و كليد تأييد را فشار دهيد. همين كار را براي طرف حساب ديگر نيز انجام دهيد.
با اين روش از بدهكاري دو طرف حساب كم و از بستانكاري طرف حساب ديگر نيز كسر مي شود.