سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: مشاهده چک های ثبت شده در نرم افزار حسابداری وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
براي مشاهده چكها به كدام قسمت مراجعه شود ؟

به قسمت چک و بانک بروید. مشخص كنيد كه مي خواهيد ليست چكهاي پرداختي يا دريافتي را مشاهده كنيد. دركادر بعد گزينه كليه چكها را انتخاب كنيد. در قسمت از تاريخ ـ تا تاريخ بازه زماني مشخص كنيد كه تاريخ وصول چكهايي كه مي خواهيد نمايش داده شود جزء اين بازه باشد. سپس كليد تأييد را جهت مشاهده چكها فشار دهيد. ليست چكها به نمايش در مي آيد در صورتيكه مي خواهيد چكهاي مربوط به يك طرف حساب خاص را مشاهده كنيد. در قسمت فيلتر نام طرف حساب را وارد كرده و كليد اعمال فيلتر را فشار دهيد. كليه چكهاي مربوط به اين طرف حساب به نمايش در مي آيد. در صورتيكه تنها مي خواهيد چكهاي پرداختي را مشاهده كنيد از گزينه برگشت چكهاي پرداختي نيز مي توانيد براي مشاهده چكها استفاده كنيد.