سامانه های نرم افزاری وینا

نسخه‌ی کامل: سامانه های حسابداری و مالی وینا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سامانه های حسابداری و مالی وینا

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. معرفي پرسنل در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 2. مشاهده مقدار سرمایه شرکا (0 پاسخ)
 3. صفر کردن سرمایه اولیه (0 پاسخ)
 4. سود بر اساس یک فاکتور های خاص (0 پاسخ)
 5. مشاهده سود يك گروه خاص از اجناس (0 پاسخ)
 6. ثبت اسنادی که بابت ضمانت دریافت یا پرداخت (0 پاسخ)
 7. دارائیهای ثابت (0 پاسخ)
 8. هر كاربر با صندوق مربوط به خود وارد سيستم شود و دسترسي به تغيير صندوق نداشته باشد (0 پاسخ)
 9. با كاربر ارشد وارد برنامه شده ايم ولي كليه منوهاي برنامه غير فعال است (0 پاسخ)
 10. ثبت حواله ارسال شده در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 11. تغییر کد حسابهای کل، معین و تفضیلی (0 پاسخ)
 12. تغییر اطلاعات اجناس در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 13. تعریف اطلاعات طرف حساب (0 پاسخ)
 14. مشاهده صورتحساب یکی طرف حسابها در تاریخ خاص (0 پاسخ)
 15. حذف یا ویرایش سند حسابداری در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 16. تغییر وضعیت طرف حساب از بدهکار به بستانکار در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 17. علت عدم نمایش برخی از اجناس در لیست اجناس نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 18. نحوه ثبت اسناد ضمانتی در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 19. ثبت دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
 20. ثبت وام و اعمال مربوط به آن در نرم افزار حسابداری وینا (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5